Åbent Universitet

Elementarkursus udbyder et antal kurser under Åbent Universitet

Information om faget

Elementarkursus
Elementarkursus i græsk og latin er propædeutik og en faglig forudsætning for en række fag: græsk grundfag og sidefag, indoeuropæistik grundfag, klassisk arkæologi grundfag, latin grundfag og sidefag, oldtidskundskab sidefag og teologi.

Fagets niveauer
Hvert af sprogene omfatter 3 niveauer, 1, 2 og 3. For at blive optaget på niveau 2 skal niveau 1 eller tilsvarende være bestået. For at blive optaget på niveau 3 skal niveau 2 eller tilsvarende være bestået.

Optagelse og prioritering
Hold oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt mange tilmeldte. I tilfælde af overtegning gives forret til tidligere kursister og ansøgere, som er tilmeldt fag, der stiller krav om græsk- og/eller latinkundskaber.

Maskinkrav
For at kunne deltage i kurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling. Det er muligt at benytte både PC og Mac.

Optagelse
Du kan finde informationer vedr. ansøgning og optagelse her