VINTEREKSAMEN 2017/18

Mundtlig eksamen

Skriftlig eksamenGræsk 1 (2008-ord.): en lørdag januar 2018 

Latin 1 (2008-ord.)en lørdag januar 2018 

Græsk 1 (2012-ord.): januar 2018

Latin 1 (2012-ord.): januar 2018

Græsk 2 (2012-ord.): januar 2018

Latin 2 (2012-ord.): januar 2018Latin 1 (2012-ord.):  januar 2018

Græsk 1 (2012-ord.): januar 2018 

Latin 2 og Latin 3 (2008-ord.):
en lørdag i januar 2018

Græsk 2 og Græsk 3 (2008-ord.): en lørdag i januar 2018

Vær opmærksom på, at mødetiden til de bundne skriftlige eksaminer er 1 time tidligere på ITX. Tid og sted for de bundne skriftlige eksaminer kan ses i Digital Eksamen og i Absalon hurtigst muligt i december 2017. 

AUTOMATISK EKSAMENSTILMELDING

Alle undtagen selvstuderende tilmeldes eksamen automatisk via undervisningstilmeldingen. Men alle skal tjekke, at deres eksamenstilmelding er korrekt samt tilføje eksaminator i redigeringsperioden. Se KUnet.
Ved eksaminer med flere valgmuligheder er det særligt vigtigt at tjekke, om eksamenstilmeldingen er korrekt.

AFMELDING

Ønsker du at afmelde din eksamen, skal det ske senest sidste dag i redigeringsperioden via KUnet.

Herefter kan afmelding af eksaminer kun ske ved særlige dokumenterede omstændigheder ved at sende en mail til frantzoulis@hum.ku.dk

Det samme gælder for studerende via Åbent Universitet.

PC TIL SKRIFTLIG EKSAMEN I GRÆSK 3 OG LATIN 3 

Du kan se de nærmere bestemmelser for brug af PC til eksamen her .

Alle eksaminer afholdes på ITX, se nedenfor.

Alle skriftlige eksaminer afholdes elektronisk på ITX, hvor der stilles en computer til rådighed for alle studerende. Man skal altså ikke selv medbringe computer eller printer.

SKRIFTLIG EKSAMEN

Se Fakultetets generelle retningslinjer vedr. skriftlig eksamen her.

E-AFLEVERING AF BUNDEN HJEMMEOPGAVE VED GRÆSK 1 OG LATIN 1, 2012-ORDNINGEN

Se Fakultetets vejledninger for aflevering af eksamensopgaver i Digital Eksamen.

ÆNDRING FRA AKTIV UNDERVISNINGSDELTAGELSE TIL SKRIFTLIG EKSAMEN VED GRÆSK 2 OG LATIN 2, 2008-ordningen

Hvis du ikke mener, du kan opfylde aktivitetskravene eller hellere vil til skriftlig eksamen, skal du selv ændre din eksamenstilmelding i eksamensredigeringsperioden via KUnet og Selvbetjeningen. Herefter er det ikke længere muligt at ændre eksamensform fra aktiv undervisningsdeltagelse til skriftlig eksamen, heller ikke hvis du ikke opfylder aktivitetskravene. Hvis du får bedømmelsen "ikke bestået" ved den ordinære eksamen, kan du gå til skriftlig eksamen i reeksamensterminen.

Det er ikke muligt at ændre eksamensform fra aktiv undervisningsdeltagelse ved Græsk 1/Græsk 2 og Latin 1/Latin 2 under 2012-ordningen. Hvis du får bedømmelsen "manglende forudsætningskrav" ved den ordinære eksamen, kan du gå til mundtlig + skriftlig eksamen i reeksamensterminen til august/februar.

SELVSTUDERENDE

Hvis du er selvstuderende, skal du selv tilmelde dig eksamen i eksamensredigeringsperioden. Du betragtes som selvstuderende i et fag, som du ikke følger undervisning i. Dvs. går du til undervisning i latin (med automatisk eksamenstilmelding via undervisningstilmeldingen) og samtidig ønsker at aflægge eksamen i græsk, skal du selv sørge for at tilmelde dig eksamen i græsk. Dette gælder også 3. eksamensforsøg. Du tilmelder dig via KUnet.

Find eksamensredigeringsperioden på KUnet.

DISPENSATIONER I FORBINDELSE MED EKSAMEN

Ansøgninger om dispensationer i forbindelse med vintereksamen 2016/17 skal være Studienævnet i hænde senest mandag den 20. november 2017. Ansøgninger modtaget efter denne frist kan ikke forventes imødekommet.