Om faget

Elementarkursus i Græsk og Latin blev oprettet i 1991. Formålet var først og fremmest at bringe studerendes sproglige kundskaber i græsk og latin op til det studiestartniveau, som det enkelte fagstudium stiller krav om.

Nyimmatrikulerede studerende ved fag, som stiller studiestartsbetingelser om græsk og/eller latin, tilmeldes automatisk elementarkursus. Alle andre henvises til undervisningstilmeldingen på KUnet. Studerende der søger om optagelse via Åbent Universitet henvises til Åbent Universitets hjemmeside.

Undervisningen foregår på Københavns Universitet Amager.

Ordinære studerende

For ordinære studerende undervises der efter 2012-ordningen. Kurserne omfatter i deres fulde udstrækning 2 niveauer for hvert sprog. Hvert niveau tæller 15 ECTS. Der er obligatorisk eksamen efter hvert niveau. Eksamen efter niveau 1 aflægges som aktiv undervisningsdeltagelse samt en 24-timers bunden hjemmeopgave. Eksamen efter niveau 2 aflægges som aktiv undervisningsdeltagelse samt en mundtlig eksamen.

Studerende via Åbent Universitet

For studerende via Åbent Universitet foregår undervisningen som fjernundervisning, og der undervises efter 2008-ordningen. Kurserne omfatter i deres fulde udstrækning 3 niveauer for hvert sprog, stort set svarende til A, B og C-niveau i gymnasiet. Hvert niveau tæller 10 ECTS. Der er obligatorisk eksamen efter hvert niveau. Efter niveau 1 aflægges en mundtlig eksamen. Efter niveau 2 aflægges eksamen enten ved aktiv undervisningsdeltagelse eller skriftlig eksamen. Efter niveau 3 aflægges eksamen enten ved aktiv undervisningsdeltagelse og skriftlig eksamen, eller mundtlig eksamen og skriftlig eksamen. 

Både for ordinære studerende og for studerende via Åbent Universitet er der tale om barsk sprogligt orienteret undervisning. Men undervisningen indeholder også en indføring i græsk/romersk kultur. Teksterne er koncentreret om den klassiske periode, d.v.s. fra Homer til Aristoteles for græsk og fra 100 f.Kr. til 150 e.Kr. for latin.