Studieordninger

Samling af gældende studieordninger for Elementarkurser i Græsk & Latin 

2012-ordningerne følges af alle ordinære studerende, der er indskrevet efter den 1. september 2012. 

2008-ordningerne følges af studerende på fjernundervisningen indskrevet via Åbent Universitet.